STR Komision Lov i ribolov

Kategorije

Vajmarac - siguran aporter

2021-07-06
  20 stvari zašto je Vajmarac najuniverzalniji lovački pas                                       II-deo  6. Vodljivost kao karakteristika lovačkog psa Vajmarca     Još jedna osobina vajmarca se izdvaja i govori u prilog da je vajmarac najuniverzalniji -najsvestraniji lovački pas. Ta osobina se zove vodljivost. Mnogi ovu osobinu mešaju sa poslušnošćujer je razlika veoma mala i samo mali broj vlasnika je može prepoznati onako kako treba. Osnovnarazlika je u tome što se poslušnost kod psa može naučiti a vodljivost se stiče prenošenjem genaprilikom rodjenja i urodjena je osobina. Vodljivost se ogleda u tome da li pas u radu prati svogvlasnika i na koji način. Vajmarac je pas koji ima urodjenu izraženu vodljivost koje predstavljadopunu osobine privrženost....

Gospodin Vajmarac

2021-05-05
    20 stvari zašto je Vajmarac najuniverzalniji lovački pas                                     I-deo  1. Vajmarac kao lovački pas istorijat i nastanak     Vajmarac lovački pas je nastao u Nemačkoj i preteča je svim ostalim psima iz grupe VII. Odsamog nastanka ljubomorno su mu čuvane izuetne lovne karakteristike i jedina je nemačka rasa pasakoja u svojoj krvi nema krvi engleskih ptičara, naročito misleći na poentera. To mu je omogućilo dasačuva sve ono što ga je pri nastanku i izdvojilo od ostalih pasa.    Prvobitno je korišćen u lovu na krupnu divljač i ukrštanjem sa tadašnjim krvoslednicima usadjen muje nagon za rad na krvnom tragu i nagon za lovom krupne divljači....

Pretraga članaka

Poslednji tekstovi

Vajmarac - siguran aporter

2021-07-06

Gospodin Vajmarac

2021-05-05
;