UKUPNO: 5
49.900,00 din.

Lovacki Karabin CZ M85 223 rem

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
59.960,00 din.

Lovacki karabin CZ M70 8x57JS

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
59.960,00 din.

Lovacki karabin CZ M70 .30-06

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
63.900,00 din.

Lovacki Karabin CZ M70 300 win.mag.Wood Zastava

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
139.900,00 din.

Lovacki Karabin Winchester SXR Vulcan Battue 30-06

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI