UKUPNO: 35
67,00 din.

Karabinski metak PPU .223 Remington 3,56gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
70,00 din.

Karabinski metak PPU .222 Remington 3,24gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
82,00 din.

Karabinski metak PPU 22-250 Remington SP 3,56gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
85,00 din.

Karabinski metak PPU 7,62x39 SP 8gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
95,00 din.

Karabinski metak PPU 7,62x54R SP 11,7gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
95,00 din.

Karabinski metak PPU .308 Winchester SP 9,7gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
96,00 din.

Karabinski metak PPU .30-30 Winchester 9,7gr/11gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
100,00 din.

Karabinski metak PPU 6,5x57 Mauser 8gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
100,00 din.

Karabinski metak PPU .243 Winchester 6,5gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
105,00 din.

Karabinski metak PPU .30-06 Springfield 9,7gr/11,7gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
110,00 din.

Karabinski metak PPU 7x57 9gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
110,00 din.

Karabinski metak PPU 7mmRem.Mag. 9,4gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
110,00 din.

Karabinski metak PPU 8x57 JS 9gr/12,7gr SP

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
110,00 din.

Karabinski metak PPU 7x57R SP 11,2gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
113,00 din.

Karabinski metak PPU .270 Winchester SP 9,7gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
120,00 din.

Karabinski metak PPU Grom 7x57R 10,2gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
126,00 din.

Karabinski metak PPU 9,3x62 SP 18,5gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
130,00 din.

Karabinski metak PPU Grom 7x64 SP 10,2gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI
130,00 din.

Karabinski metak PPU 300 Winchester Magnum SP 11,7gr

PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI