СПОРТСКО-РИБОЛОВНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА

2019.год

 

 Рибарско подручје “МЛАВА”

(Корисник ЈП за газдовање шума “СРБИЈА ШУМЕ”)

 

 Дозволе се издају по следећим категоријама:

 

-годишња дозвола за сениоре по цени од 7000.рсд

 

-годишња дозвола за лица лица старија од 65.год, жене и лица са телесним оштећењем од 60%-80% по цени од 3500.рсд

 

-годишња дозвола за лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18.год по цени од 600.рсд

 

-дневна дозвола по цени од 1000.рсд

 

-недељна дозвола по цени од 2000.рсд

 

-чланска карта СРК” РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА” је 500.рсд

риболовац није дужан да је поседује,већ је она лични избор

риболовца.